Advanta Grutto weidevogelmengsel

€ 650,00
Op voorraad
SKU
990226

Een grutto die bovenop een paal op de uitkijk staat, een kievit die een baltsvlucht maakt of een kwetterende tureluur tussen het gras. Het is een beeld wat steeds zeldzamer wordt. Door verstedelijking en intensieve landbouw komen deze dieren meer en meer in de knel.

Gegevens

Een grutto die bovenop een paal op de uitkijk staat, een kievit die een baltsvlucht maakt of een kwetterende tureluur tussen het gras. Het is een beeld wat steeds zeldzamer wordt. Door verstedelijking en intensieve landbouw komen deze dieren meer en meer in de knel.

Ook wij streefen er naar om deze populaties in nauwe samenwerking met agrariërs en terreinbeheerders in stand te houden en heeft hiervoor het speciale weidevogelmengsel Grutto samengesteld.

Dit mengsel van onder meer madeliefjes, boterbloemen, klavers, schapenzuring en weidegrassen creëert de perfecte biotoop voor grutto’s, kieviten en tureluurs.Tussen de kruiden en het halfhoge gras kunnen de vogels een nest maken, schuilen voor roofdieren en voldoende insecten vinden: een veilige en voedselrijke omgeving voor de kuikens.

Samenstelling:

Het Grutto-weidevogelmengsel is samengesteld met diverse inheemse plantensoorten die van oudsher in de weidevogelbiotoop thuis horen.

soort

Latijnse benaming

kleur

madeliefje

Bellis perennis

wit

schapenzuring

Rumex acetosella

groen/roodachtig

smalle weegbree

Plantago lanceolata

zwart/bruin

scherpe boterbloem

Ranunculus acris

geel

witte klaver

Trifolium repens

wit

rode klaver

Trifolium pratense

rood

gewone rolklaver

Lotus corniculatus

geel

echte koekoeksbloem

Lychnis flos cuculi

roze

pinksterbloem

Cardamine pratensis

lila

gemengd met weidegrassen

   

Weidevogelmengsel in praktijk

Het Grutto-mengsel heeft zich inmiddels al bewezen. De populatie van weidevogels bij Stichting Skalsumer Natuurbeheer in het Friese Kollumerpomp is door de inzaai sterk toegenomen.

Initiatiefnemer H. Agema: "Sinds wij grasland- en weidevogelbeheer combineren door perceelranden en bloemenrijke velden te creëren, neemt de vogelstand op ons perceel jaar na jaar toe. Deze weloverwogen aanleg van weidegras- en bloempercelen bewijst dat belangen van zowel landbouw als natuurbeheer perfect samen gaan."

Zaaiadvies en beheeradvies:

  • Zaai 32 kg Grutto-weidevogelmengsel per hectare. Het Grutto-weidevogelmengsel is leverbaar in 8 kg verpakkingen.
  • Ga uit van een uitgesteld maaibeheer tot ergens in de periode 23 mei - 22 juni, of kies voor een combinatie van beweid land en vroeg en laat gemaaid grasland op verschillende data in juni met gebruik van maaitrappen in mei
  • Besteed aandacht aan nestbescherming en randenbeheer

Reviews

Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:Advanta Grutto weidevogelmengsel
Uw waardering
........